Privacy Policy

Ook belangrijk.

Privacybeleid
VIKINGLEADS heeft een hoofdvestiging aan de Schiekade 189, Rotterdam. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. Wij begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is, dus we werken er hard aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en u de controle te geven.

Deze Privacy Policy helpt u te begrijpen welke informatie we verzamelen, waarom we die verzamelen en hoe u uw informatie kunt beheren.Als u een inwoner bent van de Europese Unie ("EU"), de Europese Economische Ruimte ("EER") of Zwitserland, zal de verwerking van uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming zijn met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR).

VIKINGLEADS is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze website, zoals gedefinieerd in de GDPR. Alle persoonlijke gegevens die door VIKINGLEADS worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hosting faciliteiten in de VS. VIKINGLEADS heeft overeenkomsten voor gegevensverwerking met onze hosting faciliteiten, waardoor de naleving van de GDPR wordt gewaarborgd. Zie onze Algemene Voorwaarden voor details. Alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste veiligheidsvoorschriften.

In het geval van een inbreuk op de persoonsgegevens zullen wij de betrokken partijen uiterlijk 72 uur nadat zij daarvan kennis hebben genomen, indien mogelijk en zonder onnodige vertraging, op de hoogte stellen, tenzij de inbreuk op de persoonsgegevens waarschijnlijk niet leidt tot een risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien de kennisgeving aan de betrokken partijen niet binnen 72 uur plaatsvindt, worden de redenen voor de vertraging bij de kennisgeving vermeld.

VIKINGLEADS heeft redelijke fysieke, technische en organisatorische waarborgen vastgesteld die in wezen een afspiegeling zijn van de EU-waarborgen tegen toevallige, ongeoorloofde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, toegang, gebruik of verwerking van uw gegevens die in het bezit zijn van VIKINGLEADS. VIKINGLEADS zal u onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van bekende ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gegevens.

Welke informatie verzamelen we en hoe gebruiken we die informatie?
Browser en apparaat informatie. Wanneer u de VIKINGLEADS website of nieuwsbrief bezoekt of zich aanmeldt, verzamelen we de volgende gegevens; e-mailadres, naam, etc. op basis van een legitiem belang bij deze informatie, aangezien dit nodig is om onze website goed te laten functioneren. We verzamelen de taal en de landinstellingen van uw browser zodat we onze website kunnen weergeven in de taal van uw voorkeur en de valuta van uw land. Wij verzamelen informatie over uw apparaat om onze website zo aan te passen dat deze het best wordt weergegeven op uw type apparaat - smartphone, tablet, laptop of desktop.

Behavioral Tracking.
VIKINGLEADS maakt gebruik van gedrags volgsystemen van derden zoals HotJar, Google Analytics, Facebook, Instagram en LinkedIn retargeting. Deze systemen stellen ons in staat om te observeren hoe mensen onze websites gebruiken en om de werking ervan te verbeteren. We gebruiken deze systemen ook om A/B-tests uit te voeren van nieuwe functies en site verbeteringen. Deze verwerking is een legitiem belang om de effectiviteit van onze diensten te bepalen.Verzamelde persoonlijke informatie bij de aankoop van dienstenWanneer u een dienst aanschaft dan verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens voor de facturering met behulp van onze boekhoudsoftware en voor onze belastingadministratie:

Voornaam
Achternaam
E-mail
Bedrijf
Telefoon
BTW nummer (alleen bedrijven binnen de EU)
Bedrijfsadres
Adres
Postcode
Stad
Land

Mededelingen van ons na de aankoop van de dienst.
VIKINGLEADS zal u af en toe een e-mail sturen om u op de hoogte te brengen van nieuwe diensten die voor u beschikbaar zijn. U zult altijd in staat zijn om u af te melden voor deze communicatie als u dat wenst. Dit is toegestaan op basis van de soft opt-in uitzondering voor communicatie met bestaande klanten onder de Europese ePrivacy-richtlijn van 2002.

Niet volgen.
De meeste moderne webbrowsers geven u de mogelijkheid om een Do Not Track-signaal te sturen naar de websites die u bezoekt. Er is echter geen geaccepteerde standaard voor hoe een website op dit signaal moet reageren. Wij reageren momenteel niet op do not track of soortgelijke signalen.

Uw rechten onder de GDPR
Hier is een lijst van de rechten die alle inwoners van de Europese Economische Ruimte hebben op grond van de BBPR. Ze zijn niet in alle omstandigheden van toepassing - als u een van deze rechten wilt gebruiken, zullen we op dat moment uitleggen of ze al dan niet verloofd zijn.

Het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
Het recht om uw persoonlijke informatie te laten corrigeren als deze onjuist is en om onvolledige persoonlijke informatie te laten vervolledigen;
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
Het recht om de afhandeling van uw persoonsgegevens te beperken;
Het recht om uw persoonlijke informatie te laten wissen (het "recht om te worden vergeten");
Het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie en om informatie te verkrijgen over de manier waarop wij deze verwerken;
Het recht om uw persoonlijke informatie te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen ("data portability”);

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen heeft of die u op een andere manier in belangrijke mate beïnvloedt.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor gegevensbescherming die de wetgeving inzake gegevensbescherming in uw land afdwingt.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde doeleinden van verwerking, in het bijzonder tegen gegevens die worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden en tegen gegevens die om bepaalde redenen worden verwerkt op basis van onze legitieme belangen.

Met betrekking tot VIKINGLEADS en zaken met betrekking tot privacy en gegevensbescherming zijn wij te bereiken via e-mail op info@vikingleads.nl, of op het volgende adres:
t.a.v.: Gingerless h.o.d.n. Gingerless
Schieweg 1893013 BR Rotterdam
Nederland

Stuur ons een e-mail als u uw persoonlijke gegevens wilt laten verwijderen.
U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer door ons een e-mail te sturen met als onderwerp "DPO Contactaanvraag".

Wijzigingen in dit beleid
We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om veranderingen in de wet of veranderingen in onze privacypraktijken te weerspiegelen. We raden u aan deze privacyverklaring te controleren op wijzigingen wanneer u de VIKINGLEADS-website bezoekt.

Gebruiksvoorwaarden
Wij gaan ervan uit dat alle gebruikers van deze website dit document zorgvuldig hebben gelezen en akkoord gaan met de inhoud ervan. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, dient u zich te onthouden van het gebruik van onze website en ons platform. Wij behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid te wijzigen als dat nodig is. Voortzetting van het gebruik van de website en het platform van DIM nadat u op de hoogte bent gebracht van dergelijke wijzigingen in deze voorwaarden impliceert de aanvaarding van het herziene privacybeleid. Dit privacybeleid is een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden van VIKINGLEADS.

Contacteer ons
Als u vragen heeft, kunt u ons een e-mail sturen naar info@vikingleads.nlDatum van inwerkingtreding van dit privacybeleidDeze Privacy Policy is van kracht vanaf 1 januari 2020.
Blijf op de hoogte

Meld je aan om in contact te blijven.

Ben je klein of groot, dat maakt ons niet uit. Wij helpen iedereen met onze methodieken. “Once a viking, always a viking” SKåL!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.